La Sika ne simţim responsabili, pentru a fi într-un balans perfect cu acţionarii noştri. Ne monitorizăm activităţile pentru a îndeplini obligaţiile. Ne dorim să îmbunătăţim starea companiei, a mediului înconjurător şi a oamenilor cu care colaborăm.

 

line

1 4

În memoria lui Romuald Burkard, care a reprezentat cea de–a treia generaţie a fondatorilor Sika, familia Winkler, fundaţia Romuald Burkard a fost creată în 2005.

line

1 4

În 2009 Sika AG a fost adăugată la registrul de participanţi al UN Global Compact şi este acum o parte activă a iniţiativei de responsabilitate la nivel mondial a corporaţiei.

line

1 4

Gupul Sika a aderat la programul Responsible Care® - iniţiativa voluntară a industriei chimice

line

1 4

Comportamentul nostru vis-a-vis de clienţi, furnizori, competitori, autorităţi şi de public este guvernat de înalte standarde etice. În ceea ce priveşte competiţia, acţionăm în concordanţă cu legile şi reglementările internaţionale.

line

1 4

Un stil de management cooperant, ca şi programele de dezvoltare continuă sau care vizează un domeniu bine definit promovează angajamentul real al angajaţilor şi contribuie la dezvoltarea dinamică a companiei.